Chậu sắt cắm hoa – Đồ Trang Trí - Nhà Xinh Mỗi Ngày

Giỏ sắt cắm hoa

80,000₫

Mô tả

Chất liệu: khung sắt, vải bố

Dùng cắm hoa trang trí, bạn có thể cắm hoa giả trang trí.

Có thể trồng cây thật được

Kích thước:

gio-sat-cam-hoa-kich-thuoc


gio-sat-cam-hoa-gia-re


gio-sat-cam-hoa-trang-tri

Sản phẩm khác